Antagning och inskrivning information

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Antagning och inskrivning information

Ett barn kan inte registreras i kön för en IES-skola under det kalenderår då det har fötts. Första kömöjligheten är 1 februari följande kalenderår. Regeln syftar till att ge alla samma chans till en plats, oavsett när på året som ett barn fötts. Denna förändring införs den 1 januari 2018 och berör dem som registreras i kön från och med detta datum.

 

Inför årskurs 4, 2018, startar antagningen vecka 44 med inbjudan via mail till den mailadress familjen registrerat.

 

Vi genomför inför årskurs 4 alltid en "Workshop Day" där barnen får en möjlighet att uppleva hur det är att vara elev i vår skola. Samtidigt får vårdnadshavare information om skolan från ledningsgruppen. Det är de barn som står främst i vår kö som får möjligheten att komma till skolan och hälsa på. Platser tilldelas i datumordning enligt registrering i IES Hässelby Strands kö. Skolan tillämpar syskonförtur vilket innebär att elev som nu går på skolan och har ett syskon som vill börja får förtur även om syskonet har ett senare registreringsdatum än andra barn i kön. Erfarenheter och kunskap som skolgång i utlandet, engelska som modersmål etc ger inte förtur.

Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under antagningsprocessen. Därför ber vi om ert tålamod.Många frågar oss om deras barns möjlighet till plats. Detta är en fråga vi inte kan besvara eftersom antagningsprocessen pågår. För att logga in till kön och uppdatera kontaktuppgifter; följ denna länk. Inloggningsuppgifter skickades till den mailadress ni angav samma dag som ni registrerade ert barn i elevkön.


 

Admission and registration information :

A child can be registered in queue the 1st February of the next year the child is born. This means they cannot be registered the same year as they are born. This is so that each child gets a fair chance to be in queue irrespective of the time in the year when they are born.

This comes in effect from 1st January 2018.

Admission for grade 4 2018-19 has started week 44 with invitations via email registered with us.

We have a “workshop day” for our grade 4 students where they meet our teachers and see how it feels to be a IESH student. At the same time parents get to meet the Principal for an information session. Invitation is based on the queue system, the first in queue is offered first. If for some reason they are unable to join, the place is offered to next child in queue and so on. Sibling preference is the only preference given when the sibling can come before the others registered in queue.


We have limited opportunity to reply to your email during the admission process and we thank you for your patience. We receive many questions if their child will get a place, to which we cannot answer right now as the admission process is going on. You can login in the queue via this link . Login details will be sent to the email you had registered at the the time of submitting the application.