School election will increase interest in politics / Skolvalet ska öka intresset för politik

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Skolvalet ska öka intresset för politik

Please press link above for more information.

Many vote like their parents but in Hässelby the goal is that our students make up their own mind about politics.

Många röstar som sina föräldrar men i Hässelby är målet att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning.