Student Work

Parafrasarbete, akvarellmåleri, åk 8

I åk åtta har eleverna arbetat med parafraser (egna versioner) av olika konstbilder i akvarell.

Elevarbeten: Emma-Liisa Beswick, Hugo Swanepoel, Ridhi Sharma

Parafrasarbete, akvarellmåleri, åk 8

I åk åtta har eleverna arbetat med parafraser (egna versioner) av olika konstbilder i akvarell.

Elevarbeten: Emma-Liisa Beswick, Hugo Swanepoel, Ridhi Sharma

Parafrasarbete, akvarellmåleri, åk 8

I åk åtta har eleverna arbetat med parafraser (egna versioner) av olika konstbilder i akvarell.

Elevarbeten: Emma-Liisa Beswick, Hugo Swanepoel, Ridhi Sharma

Pages