Student Work

Dramatiska porträtt i gråskala, åk 6

Eleverna i åk 6 har skapat dramatiska självporträtt i gråskala. De utgick ifrån fotografier som var tagna i mörka rum, med belysning från ficklampor, vilket skapade tydliga skuggor och dramatiska effekter.

Sagohus i lera, åk 4

Eleverna i årskurs fyra har skapat sagohus i lera som därefter har målats. De har också skapat små scener i papp till sina hus som dels visar husens storlek, dels i vilken miljö man kan hitta husen.

Elevarbeten: Ida Blommé, Kalle Blomqvist och Hedda Tangfelt

Sagohus i lera, åk 4

Eleverna i årskurs fyra har skapat sagohus i lera som därefter har målats. De har också skapat små scener i papp till sina hus som dels visar husens storlek, dels i vilken miljö man kan hitta husen.

Elevarbeten: Ida Blommé, Kalle Blomqvist och Hedda Tangfelt

Sagohus i lera, åk 4

Eleverna i årskurs fyra har skapat sagohus i lera som därefter har målats. De har också skapat små scener i papp till sina hus som dels visar husens storlek, dels i vilken miljö man kan hitta husen.

Elevarbeten: Ida Blommé, Kalle Blomqvist och Hedda Tangfelt

The Industrial Revolution

You must consent to third-party cookies to view this content.

A very impressive student film about the Industrial Revolution created by Ms. L's year 8s.

Pages