School Blog

Meet our New Behaviour Coordinator

Meet our New Behaviour Coordinator

Hello, my name is James Stewart, and I will be your new Behaviour Coordinator. I am very excited to be moving to Stockholm and I cannot wait to meet you all. I am from a small town in England called Grimsby. Here I worked with children who would struggle with everyday school life. They also may have faced many other challenges from home life and upbringing, to possible gang culture and anti-social behaviour.  

When I arrive at IES Hasselby, I am hoping to replicate and develop the success from my previous role. I will be there for all pupils, staff and parents and I am a huge believer in communication and restorative practice. Hopefully I will be able to build a culture in the school which will support these beliefs.

 After speaking with Ms. Naurin and seeing the passion she shows for your school, I knew IES Hasselby would be the right environment for me. I hope to become a valued member of your school and I cannot wait to start my journey with all of you. I look forward to throwing myself into all aspects of the school community, whilst trying my best to support all involved along the way.

 I am huge football fan (Grimsby Town FC) and have previously spent two years playing football in North Sweden. This is where I fell in love with your country! However, I do enjoy other sports and activities, such as walking, reading and watching movies. Please feel free to come and speak to me, and ask as many questions as you like.

Best Wishes, 

Mr. Stewart

 

Hej, mitt namn är James Stewart och jag kommer att vara eran nya Behaviour Coordinator. Jag ser mycket fram emot att flytta till Stockholm och att få träffa er alla. Jag kommer ifrån en liten ort i England som heter Grimsby. Här har jag jobbat med barn som kämpar med vardagen i skolan. Många har också haft andra utmaningar, från problem hemifrån till möjlig gängtillhörighet och asocialt beteende.

När jag anländer till IES Hässelby så hoppas jag kunna återskapa och utveckla framgången jag hade i min förra roll. Jag kommer att finnas där för alla elever, personal och föräldrar och jag tror stort på kommunikation och återuppbyggande åtgärder. Förhoppningsvis kommer jag att kunna bygga en kultur i skolan som kommer att stödja dessa övertygelser. 

Efter att ha pratat med Ns Naurin och sett hennes passion för skolan så vet jag att IES Hässelby är rätt miljö för mig. Jag hoppas bli en uppskattad medlem av eran skola och jag ser fram emot att få börja min resa med er alla. Jag längtar efter att få kasta mig in i alla aspekter av skolgemenskapen, medan jag gör mitt bästa för att stödja alla involverade under resans gång. 

Jag är ett stort fan av fotboll (Grimsby Town FC) och har tidigare spenderat två år i norra Sverige med att spela fotboll. Det var där jag blev förälskad i ert land! Jag tycker om andra sporter och aktiviteter också, som att promenera, läsa och titta på film. Tveka inte att komma förbi och prata med mig, och ställ så många frågor du vill!

Med Vänliga Hälsningar,

Mr. Stewart

Meet Our New School Counselor

Meet Our New School Counselor

Dear Students and Guardians of IES Hässelby,

My name is Steven Kiabi and I became the new School Counselor on April 12th. Prior to this, I have worked as a Field Secretary at Upplands-Bro Municipality where I helped develop the youth programs and Field unit. As a Field Secretary I placed a large emphasis on fostering a strong relationship towards the children and youth of the municipality whilst working preventatively in issues of safety, mental health, youth influence, and social inclusion. Currently, I am in the process of finishing my Masters in Social Work and have a degree in Psychology from the United States. It is my hope and ambition to help our school grow by further developing the relational and preventative work here.  As a former IES student myself, it is a privilege to return to the organization that helped foster me to who I am today. I look forward to putting my knowledge and experience to use here at IES Hässelby and will do my utmost to serve the students, guardians, and staff of our school.

Yours Sincerely,

Mr. Kiabi

 

Hej alla elever och vårdnadshavare på IES Hässelby,

Jag heter Steven Kiabi och är sedan den 12:e april den nya skolkuratorn. Innan detta har jag arbetat som fältsekreterare i Upplands-Bro kommun, där jag bidrog till att utveckla ett flertal ungdomsprojekt och kommunens fältenhet. Som en fältsekreterare la jag ett stort fokus på det relationsskapande arbetet med kommunens barn och unga samtidigt som jag arbetade förebyggande inom trygghetsfrågor, ungas psykiska ohälsa, ungas inflytande och social inkludering. Just nu gör jag klart min Master i Socialt arbete och har en examen inom psykologi från USA sedan innan. Det är min hopp och ambition att hjälpa skolan att växa genom att fortsätta utveckla det relationsskapande och preventiva arbetet här. Som en tidigare IES elev är det en ära att få komma tillbaka till organisationen som har bidragit till att jag blivit den jag är idag. Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper och erfarenheter här på IES Hässelby och kommer göra mitt yttersta för att arbeta för våra elever, vårdnadshavare och personal.

Med vänliga hälsningar,

Mr. Kiabi

Från rektorn

Thank You, From a Very Grateful Principal

Dear IES Hässelby,

Welcome back! I hope you had a restful and enjoyable spring break, despite the unexpected snowy weather. 

On Monday 12 April, we welcome back all of our grade 7 and 8 students after nearly 10 weeks of remote learning. 

I know the enormous responsibility that remote learning placed on guardians and students to create time, space, routine, and support for learning at home.

I also know that remote learning challenged our staff to find a new normal for learning and education. To completely rework what teaching and schooling looks like on such short notice wasn't easy, yet I have been so incredibly proud of the dedication I have seen from all of our teachers as they piloted new types of learning experiences for our students so that they can continue to reach their full potential. 

So thank you teachers, students and guardians for your incredible hard work these past 10 weeks and for your continued support as we work through this crisis together. 

Getting back to normal is a goal for our school community and together, with safe precautions, this will happen with time. 

From a very grateful Principal, 

Ms. Naurin 

Halloween 2020

Halloween 2020

Friday before the fall break(höstlov) is traditionally Halloween at IES Hässelby and this year was no exception. This year has been a little different but it won't stop us from doing the most of it. This year each class got to try out fun activities like going through the haunted house, doing spooky science and having mini  halloween dance parties. And of course we do all of this dress in our finest costumes. We are already excited for next year!

Books are our friends!

Books are our friends!

Even when the world seems a little less fun we try to focus on the positivt things in life here at IES Hässelby. One of our favourite things each year is promoting literacy to all our students. The library together with the English department do this by engaging the students in different activites with focus on books and the joy of reading. And of course, the fan favourite Guess the reader. Which staff member is hiding behind their favourite book? Good luck to everyone competing this year!

Sidor