Tagged with "Behaviour Coordinator"...

Meet our New Behaviour Coordinator

Meet our New Behaviour Coordinator

Hello, my name is James Stewart, and I will be your new Behaviour Coordinator. I am very excited to be moving to Stockholm and I cannot wait to meet you all. I am from a small town in England called Grimsby. Here I worked with children who would struggle with everyday school life. They also may have faced many other challenges from home life and upbringing, to possible gang culture and anti-social behaviour.  

When I arrive at IES Hasselby, I am hoping to replicate and develop the success from my previous role. I will be there for all pupils, staff and parents and I am a huge believer in communication and restorative practice. Hopefully I will be able to build a culture in the school which will support these beliefs.

 After speaking with Ms. Naurin and seeing the passion she shows for your school, I knew IES Hasselby would be the right environment for me. I hope to become a valued member of your school and I cannot wait to start my journey with all of you. I look forward to throwing myself into all aspects of the school community, whilst trying my best to support all involved along the way.

 I am huge football fan (Grimsby Town FC) and have previously spent two years playing football in North Sweden. This is where I fell in love with your country! However, I do enjoy other sports and activities, such as walking, reading and watching movies. Please feel free to come and speak to me, and ask as many questions as you like.

Best Wishes, 

Mr. Stewart

 

Hej, mitt namn är James Stewart och jag kommer att vara eran nya Behaviour Coordinator. Jag ser mycket fram emot att flytta till Stockholm och att få träffa er alla. Jag kommer ifrån en liten ort i England som heter Grimsby. Här har jag jobbat med barn som kämpar med vardagen i skolan. Många har också haft andra utmaningar, från problem hemifrån till möjlig gängtillhörighet och asocialt beteende.

När jag anländer till IES Hässelby så hoppas jag kunna återskapa och utveckla framgången jag hade i min förra roll. Jag kommer att finnas där för alla elever, personal och föräldrar och jag tror stort på kommunikation och återuppbyggande åtgärder. Förhoppningsvis kommer jag att kunna bygga en kultur i skolan som kommer att stödja dessa övertygelser. 

Efter att ha pratat med Ns Naurin och sett hennes passion för skolan så vet jag att IES Hässelby är rätt miljö för mig. Jag hoppas bli en uppskattad medlem av eran skola och jag ser fram emot att få börja min resa med er alla. Jag längtar efter att få kasta mig in i alla aspekter av skolgemenskapen, medan jag gör mitt bästa för att stödja alla involverade under resans gång. 

Jag är ett stort fan av fotboll (Grimsby Town FC) och har tidigare spenderat två år i norra Sverige med att spela fotboll. Det var där jag blev förälskad i ert land! Jag tycker om andra sporter och aktiviteter också, som att promenera, läsa och titta på film. Tveka inte att komma förbi och prata med mig, och ställ så många frågor du vill!

Med Vänliga Hälsningar,

Mr. Stewart