Tagged with "Student Care"...

Meet Our New School Counselor

Meet Our New School Counselor

Dear Students and Guardians of IES Hässelby,

My name is Steven Kiabi and I became the new School Counselor on April 12th. Prior to this, I have worked as a Field Secretary at Upplands-Bro Municipality where I helped develop the youth programs and Field unit. As a Field Secretary I placed a large emphasis on fostering a strong relationship towards the children and youth of the municipality whilst working preventatively in issues of safety, mental health, youth influence, and social inclusion. Currently, I am in the process of finishing my Masters in Social Work and have a degree in Psychology from the United States. It is my hope and ambition to help our school grow by further developing the relational and preventative work here.  As a former IES student myself, it is a privilege to return to the organization that helped foster me to who I am today. I look forward to putting my knowledge and experience to use here at IES Hässelby and will do my utmost to serve the students, guardians, and staff of our school.

Yours Sincerely,

Mr. Kiabi

 

Hej alla elever och vårdnadshavare på IES Hässelby,

Jag heter Steven Kiabi och är sedan den 12:e april den nya skolkuratorn. Innan detta har jag arbetat som fältsekreterare i Upplands-Bro kommun, där jag bidrog till att utveckla ett flertal ungdomsprojekt och kommunens fältenhet. Som en fältsekreterare la jag ett stort fokus på det relationsskapande arbetet med kommunens barn och unga samtidigt som jag arbetade förebyggande inom trygghetsfrågor, ungas psykiska ohälsa, ungas inflytande och social inkludering. Just nu gör jag klart min Master i Socialt arbete och har en examen inom psykologi från USA sedan innan. Det är min hopp och ambition att hjälpa skolan att växa genom att fortsätta utveckla det relationsskapande och preventiva arbetet här. Som en tidigare IES elev är det en ära att få komma tillbaka till organisationen som har bidragit till att jag blivit den jag är idag. Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper och erfarenheter här på IES Hässelby och kommer göra mitt yttersta för att arbeta för våra elever, vårdnadshavare och personal.

Med vänliga hälsningar,

Mr. Kiabi